Om oss

Om oss

Rolf Olsson


Rolf är utbildad folkhögskolelärare, naturguide, ekofilosof och ekolog. Han har stor erfarenhet av friluftsliv i skog, fjäll och sjö. Rolf har arbetat med utveckling av miljöpedagogik och utomhuspedagogik i samband med olika ledarutbildningar.


Han har även skrivit böckerna Friluftsliv på vintern samt Friluftsliv och hantverk.


Rolf är inspirerad av modern ekofilosofi och naturfolkens animistiska förhållningsätt. Han har även besökt och levt med naturfolk i olika länder. Rolf är utövande Buddhist i den Tibetanska traditionen och har bl.a fått undervisning i olika kloster i Indien och Nepal.


Under de senaste 30 åren har han arbetat med att utveckla olika metoder för att uppnå djupa möten med naturens olika världar.

Klaus Surya Kontis


Surya har en bakgrund som kampartslärare, fredsaktivist, prästkandidat, ickevåldstränare, konflikthanteringskonsult samt lärare på olika nivåer.


Surya är utbildad statsvetare, sociolog och teolog och driver idag yogastudion: Huddinges Hjärta (www.huddingeshjarta.se) samt leder yin yogalärarutbildningar (www.yinyogameditation.se)


Med rötter bland annat i kristendom, hinduism, buddhism och taoism brinner Surya för att finna vägar att gestalta att allt hänger samman och är del av samma helhet - "Everything is connected."