EcoYoga

Inspiration


EkoYoga är inspirerat av ekofilosofi, ekopsykologi, ekologi och av olika naturfolks animistiska livssyn samt av yoga i allmänhet och i synnerhet yin yoga & den mjuka vishetens väg (www.yinyogameditation.se) samt av Qi Gong.


EcoYoga är förstås också inspirerat av Henryk Skolomowski som myntade begreppet och hans filosofi och övningar.

Resurser


För dig som vill fördjupa dig ytterligare följer här lite blandade förslag:


BÖCKER PÅ SVENSKA

 • Livsfilosofi - Arne Naess
 • Ekologi, samhälle och livsstil - Arne Naess
 • Friluftslivets pedagogik - Britta Brygge m.fl
 • Det gröna skiftet - Henrik Hallgren
 • Lugn av naturen - Åsa & Mats Ottoson, Roine Magnusson
 • Wanderlust - Att gå till fots - Rebecca Solnit
 • Skogsliv vid Valden - Henry David Thoreau
 • Träden hemliga liv - Peter Wohlleben
 • Skogen: En bruksanvisning - Peter Wohlleben
 • Djurens hemliga liv - Peter Wohlleben


BÖCKER PÅ ENGELSKA

 • Ecology of Wisdom - Arne Naess
 • Earthing: The most important health discovery ever - Clinton Ober, Stephen T. Sinatra, Martin Zucker
 • Sky above, Earth below: Spiritual practices in nature - John P Milton
 • Last Child in the Woods: Saving Our Children from Nature-Deficit Disorder - Richard Louv
 • EcoYoga - Henryk Skolimowski
 • Eco-Philosophy - Henryk Skolimowski
 • Dharma, Ecology & Wisdom in the Third Millennium - Henryk Skolimowski


Vad är EcoYoga?


De tre heliga nivåerna

EcoYoga arbetar med "de tre heliga nivåerna":

1. Mig själv

2. Den/det andra

3. Livet/ Naturen/ Gud/ Medvetandeströmmen/ Tao/ Gudinnan/ Mysteriet - vilket ord vi än är bekväma med att använda.

En grundinsikt i detta arbete är att det inte är någon egentlig åtskillnad mellan nivåerna, utan att oavsett vad vi fokuserar på, så arbetar vi alltid på alla tre nivåerna - att komma närmare oss själva, varandra och livet - och att återerövra den grundläggande enhet som är där hela tiden.


EcoYoga består av

EcoYoga består bland annat av meditationer, övningar, ritualer, ceremonier, samtal, sånger och enkla rörelser som utförs i naturen.


Att bryta ekologisk alienation

EcoYoga syftar till att fördjupa vår direkta erfarenhet och förståelse av naturen och ekosystemen och därigenom bryta ekologisk alienation och utveckla djup samvaro med Moder Jord.


Denna förståelse innefattar bland annat att vi är en del av naturen, att naturen har en stark helande kraft och att allt hänger samman och är en del av samma helhet.


Yoga - Att förena och föra samman

Yoga betyder ju "att förena" eller ”att föra samman”. I EcoYoga fokuserar vi framför allt på relationen mellan människan och Moder Jord.

I utforskandet och upplevandet av naturen kommer vi också närmare vår egen natur och innersta kärna. Genom fördjupad kunskap och personlig relation kan vi börja verka för att skapa en ekologiskt balanserad kultur.


Att skapa en ekologiskt hållbar kultur

EcoYoga vill ge sådana insikter och erfarenheter, så att människan självmant väljer att arbeta för en ekologiskt hållbar kultur. För att verka i denna riktning behöver vi etablera en djup personlig relation till växter, djur, skogar, sjöar och hela naturen i stort.


Identifikation med Moder Jord

EcoYoga använder främst möten med Moder Jords olika delar där vi utför olika övningar för att utveckla en kontakt med växter, djur, vatten, jord, luft och så vidare. Genom övningarna kan vi utveckla en verkligt djup identifikation med Moder Jord. Identifikationsförmåga har inga gränser. Det vi lever nära kan vi också utveckla relation till och känslor för. Det gäller såväl människor och djur som träd, sjöar och berg.